1. Principală
 2.  › 
 3. Program de evidență
 4.  › 
 5. Program comunal

Potrivit la 474 organizații, ratingul este: 4.9
Оценка
Susținerea țărilor: Toate
Sistem de operare: Windows
Grup de programe: Sistem Universal de Evidență
Destinație: Automatizarea afacerii

Program comunal

 • Posibilități
 • Descriere
 • Screenshot
 • Video
 • Descarcă
 • Prezentare
 • Pentru cine?
 • Clienți
 • Feedback
 • Limba
 • Comandă

Posibilitățile programului comunal

 • Programul ține cont de particularitățile tuturor întreprinderilor comunale sau altor organizații care lucrează cu cetățenii
  Orice organizație

  Orice organizație
 • Lucru comod cu orice numpr de abonați și evidența tuturor datelor necesare
  Abonați

  Abonați
 • Înregistrarea rapidă și căutarea datelor pe localități, străzi, sectoare, case și apartamente
  Adresa

  Adresa
 • Veți putea expedia atât SMS-uri în masă, cât și seta expedierea mesajelor personalizate, de exemplu despre necesitatea stingerii datoriilor
  Trimitere de SMS-uri

  Trimitere de SMS-uri
 • Trimiterile prin poșta electronică vă vor permite să expediați abonatului și orice document în format electronic, cum ar fi o factură sau un act de reconciliere
  E-mail

  E-mail
 • Trimiterile prin messenger Viber vor confirma reputația de companie modernă și de prestigiu
  Viber

  Viber
 • Programul va putea chiar să efectueze apeluri din numele organizației dvs. și să comunice clientului prin mesaj vocal orice informație importantă
  Trimitere vocală

  Trimitere vocală
 • Efectuarea calculelor în baza numărului de locatari
  Locatari

  Locatari
 • Lucrul cu diverse instrumente de calcul și calcularea plăților în baza normativelor de consum
  Instrumente și normative

  Instrumente și
  normative
 • Calcul în baza suprafeței apartamentului sau casei și în baza altor parametri necesari
  Suprafața

  Suprafața
 • Distribuirea contului total de la organizațiile subordonate între abonați
  Cont total

  Cont total
 • Programul nostru permite împărțirea abonaților pe categorii dorite și atribuirea tarifelor individuale
  Diverse categorii

  Diverse categorii
 • Sistemul poate lucra cu orice servicii comunale, în baza oricărui tip de tarife, inclusiv a celor diferențiate
  Tarife

  Tarife
 • Veți putea contabiliza ușor și orice servicii sau lucrări de o singură dată
  Evidența lucrărilor

  Evidența lucrărilor
 • Programul nostru va permite indentificarea rapidă a abonatului dorit, precum și gruparea sau selectarea acestora în baza parametrilor specificați
  Căutare

  Căutare
 • Viramentele în masă către abonați fără aparate de calcul și viramentele individuale în baza indicatorilor de pe aparate vor optimiza timpul de lucru al colaboratorilor dvs.
  Viramente

  Viramente
 • Toate plățile vor fi sub controlul dvs. absolut, ținând cont de plățile în numerar și fără numerar
  Plăți

  Plăți
 • Programul asigură o recalculare comodă și virarea penalităților către rău-platnici
  Penalități și recalculare

  Penalități și recalculare
 • Veți putea afla ușor datoriile sau supraplăților abobaților
  Bilanț

  Bilanț
 • Veți putea include ușor datele inițiale cu ajutorul funcției de import din formate electronice moderne
  Import

  Import
 • Programul acceptă lucrul în cadrul Centrului Unic de Decontare. Toate viramentele și plățile pot fi ușor exportate sau importate în sistem
  Centru unic

  Centru unic
 • Puteți imprima rapid facturile de plată și chiar să le expediați ca fișiere pe poșta electronică a abonaților
  Imprimarea facturilor

  Imprimarea facturilor
 • Consumul de marfuri și materiale pe comenzi și servicii vor fi sub stricta dvs. evidență
  Evidența în depozit

  Evidența în depozit
 • Programul va indica ce mărfuri și materiale trebuie achiziționate
  Minimum

  Minimum
 • Ordinul de comandă de prestare a serviciilor sau lucrărilor se va completa cu informația necesară în mod automat
  Ordin de comandă

  Ordin de comandă
 • Din program pot fi imprimate sau trimise pe poștă actul de verificare, factura de preț și alte documente necesare
  Acte

  Acte
 • Sistemul de evidență a întreprinderii comunale creează registre pentru controlori și liste de abonați
  Listele abonaților

  Listele abonaților
 • În baza diverselor rapoarte de siteză veți putea evalua toate business procesele importante ale companiei dvs.
  Rapoarte de sinteză

  Rapoarte de sinteză
 • O vizualizare clară a dinamicii profitului vă va ajuta să analizați ușor activitatea și rentabilitatea companiei
  Evidența financiară

  Evidența financiară
 • Funcția ultramodernă de legătură cu PBX va permite vizualizarea datelor de contact al celui care sună, impresionarea clientului, căruia vă veți putea adresa imediat după nume, fără să pierdeți nici o secundă pentru căutarea informației
  Telefonie

  Telefonie
 • Un control sigur îl va asigura integrarea cu camerele de supraveghere: programul va indica în subtitrările imaginilor video datele despre vânzări, plăți primite și alte informații importante
  Supraveghere video

  Supraveghere video
 • Abonații vor putea efectua plăți prin intermediul terminalelor Qiwi, iar dvs. veți economisi astfel pentru casieri. Plățile vor ajunge automat în program
  Plată prin terminal Qiwi

  Plată prin terminal Qiwi
 • Integrarea programului cu plățile prin terminale Kaspi Bank vă va asigura ieșirea la un nou nivel de interacțiune cu clienții
  Plată prin Kaspi

  Plată prin Kaspi
 • Veți putea include rapid datele inițiale, necesare pentru funcționarea programului. În acest scop se utilizează includerea manuală sau importul de date
  Start rapid

  Start rapid
 • Am adăugat o serie de șabloane dintre cele mai frumoase, pentru ca lucrul în programul nostru să vă aducă și mai multă satisfacție
  Design frumos

  Design frumos
 • Interfața programului este atât de simplă, încât și un copil l-ar putea asimila rapid
  Program simplu

  Program simplu

În funcție de configurația software-ului dezvoltat, lista posiilităților poate fi schimbată:

 • Compania noastră deține drepturi exclusive asupra softului „Program comunal”: feriți-vă de falsuri!
 • Dezvoltarea noastră este un instrument de înaltă precizie pentru controlul serviciilor comunale, dar poate fi administrat de orice persoană!
 • Toate procesele de instalare a aplicațiilor și încărcare a informațiilor în baza de date sunt automatizate;
 • Înregistrarea abonaților nu ia mult timp;
 • Aplicația nu impune limite privind numărul de abonați;
 • Programul comunal este capabil să controleze toate aspectele serviciilor comunale;
 • Programul ține în memorie toate graficile reparațiilor actuale și vă v-a avertiza din timp despre fiecare dintre acestea;
 • Ajutorul informațional al lucrătorului serviciilor comunale se descurcă perfect cu evidența contabilă: nicio persoană nu poate face calcule atât de rapid, precum o face un program informațional!
 • În memoria softului există toate șabloanele documentelor necesare, de aceea, programul se descurcă idel și cu circulația documentelor;
 • Programul comunal este compatibil cu toate echipamentele de evidență specifice gospodăriei comunale;
 • Softul acceptă și echipamentele, utilizate la evidența depozitară: programul se va descurca și cu acesta. Aplicația vă va anunța ce materiale se epuizează și urmează să le cumpărați;
 • Aplicația comunală suportă telefonia și messengerul Viber, ceea ce oferă posibilități extinse pentru comunicarea dintre angajații serviciilor comunale și consumatorii acestora;
 • Există funcția trimiterilor SMS – în masă și individual (unei persoane sau unui grup de persoane);
 • Programul comunal suportă sistemul de plăți prin internet Qiwi-plăți: abonații bazei de date pot plăti pentru serviciile comunale fără a ieși din apartamente!
 • Programul ține evidența rău-platnicilor separat, evidențiindu-i în baza de date cu culoarea roșie;
 • Există funcția notificărilor vocale (este necesară instalarea unui echipament special);
 • Softul este capabil să recalculeze imediat tarifele modificate pentru populație, să imprimeze sau transmită facturile de plată a serviciilor pe poșta electronică;
 • Programul comunal mai are o serie de posibilități, contactați-ne și veți afla mai multe detalii!

Descriere software

Deservirea gospodăriei comunale și a populației presupune întotdeauna sarcini multiple și un număr foarte mare de griji, iar evidența în aceast caz este una dintre cele mai complicate sarcini...mai exact, ar fi fost una dintre cele mai dificele sarcini, dacă nu exista softul „Program comunal” de la compania noastră! Noi propunem un soft unical pentru serviciile comunale, capabil să controleze activitatea oricărei companii din sfera comunală. Dezvoltarea noastră este compatibilă cu toate echipamentele, utilizte în gospodăria comunală, - programul calculează datele de pe acestea și pregătește rapoarte. Programatorii companiei noastre au utilizat cele mai bune dezvoltări la crearea softului, dar cu toate acestea l-au făcut maxim de ușor de administrat. Așa am obținul „Programul comunal” – un ajutor informațional pentru companiile de amenajare a orașului și deservire a populației, administrarea căruia este accesibilă unui om obișnuit, care nu este familiarizat cu avantajele programării! Dezvoltatorii noștri au simplificat la maxim interacțiunea cu programul: instalarea softului pe calculator are loc automat, importul de informații în baza de date are loc fără implicarea omului (este prezent și regimul manual), iar calculatorul oferă indicii utilizatorului, simplificând navigarea și însăși procesul de evidență. „Programul comunal” este un ajutor idel pentru serviciile comunale: aceasta este mereu la datorie și mereu răspunde pentru toate! Raportarea se realizează în regim 24/24, de aceea programul o va oferi la prima solicitarea deținătorului. Având în vedere că baza de abonați poate primi un volum nelimitat de informații (tehnologii informaționale!), atunci programul poate controla practic toate aspectele tematicii comunale. Pentru companiile specializate în amenajarea orașului este comod și faptul că că programul poate fi administrat nu doar de deținătorul acestuia, dar și colegii săi, pe care îi alege deținătorul softului. „Programul comunal” permite clasificarea utilizatorilor săi, când fiecare vede doar acea informație, la care are acces. Utilizatorii unui program pot ține evidența concomitent, lucru care nu afectează eficacitatea lucrului. Un singur program este suficient, dacă trebuie controlate mai multe filiale ale unei singure companii. Ajutorul informațional ține evidența contabilă (calculele făcute de program sunt în afara oricărei concurențe!) și lucrările de secretariat. „Programul comunal” elaborează rapid orice orare și grafice, analizând toate versiunile și selectând-o pe cea ideală. Programul păstrează facil în memorie toate graficele reparațiilor curente, iar la instalarea echipamentului suplimentar poate transmite efectuarea reparațiilor în regime online. Softul comunal va notifica obligatoriu directorul despre timpul efectuării reparației și va raporta toate lucrările executate. Softul nu doar ține contabilitatea actuală, dar poate calcula bugetul întreprinderii comunale pentru viitor, calculând cheltuielile pentru reparațiile actuale și planificând bugetul pentru eliminarea accidentelor. Evident că programul comunal nu poate cunoaște numărul de accidente, acesta face calculele ținând cont de datele statistice pentru un an. „Programul comunal” face și statistici: compară indicatorii pe diferite categorii și direcții de lucrării, oferind directorului grafice elaborate. Având la îndeână astfel de rapoarte, poate fi controlată nu doar starea actuală a lucrurilor, ci pot fi planificate cheltuielile ulterioare! De asemenea, programul nostru poate calcula salariile personalului. Dar softul are propria abordare: celor mai buni lucrători (conform indicatorilor) programul transferă bonusuri, iar celor neglijenți le aplică puncte de penalizare. Programul nu poate fi redactat sau „mituit”, - puteți doar lucra mai eficient, pentru a câștiga mai mult”. Softul „Program comunal” mai are un punct forte: el chiar lucrează ideal! Dacă mai aveți întrebări, sunați-ne. Noi așteptăm sunetul dvs.!

Aspectul programului

Program comunal

Urmărind următorul video, vă puteți familiariza rapid cu posibilitățile programului USU – Sistem Universal de Evidență. Dacă nu veți putea urmări filmulețul pe YouTube, ne scrieți nouă, iar noi vom găsi o altă modalitate pentru a vă arăta video-ul de prezentare!

Descarcă programul comunal

Mai jos găsiți linkurile pentru descărcare. Pot fi descărcate gratuit prezentarea despre software în format Power Point și versiunea demo. Versiunea demo are anumite limitări privind timpul de utilizare și de funcționalitate.

Aveți întrebări cu privire la versiunea demo?
Serviciul nostru de suport tehnic vă vine în ajutor!
Lăsați-ne un mesaj sau sunați-ne. Găsiți aici contactele.

Prezentarea programului pentru evidența companiilor de utilități

Programul poate fi utilizat:

 • Apă-canal

  Apă-canal
 • Rețea de încălzire, cazangerie

  Rețea de încălzire,
  cazangerie
 • Companie de interfoane

  Companie de
  interfoane
 • Televiziune prin cablu

  Televiziune prin cablu
 • Instalații de gazificare

  Instalații de gazificare
 • Companie de telecomunicații

  Companie de
  telecomunicații
 • Companie energetică

  Companie energetică
 • Evacuare gunoi menajer și alte deșeuri

  Evacuare gunoi menajer
  și alte deșeuri
 • Provider

  Provider
 • GLC (Gospodărie locativ-comunală), APL (Asociația Proprietarilor de Locuințe), CPA (Cooperativa Proprietarilor de Apartamente), ÎM (Întreprindere Municipală), ÎP (Întovărășiri Pomicole)

  GLC (Gospodărie locativ-comunală),
  APL (Asociația Proprietarilor de Locuințe),
  CPA (Cooperativa Proprietarilor de Apartamente),
  ÎM (Întreprindere Municipală),
  ÎP (Întovărășiri Pomicole)
 • Companie de administrare

  Companie de administrare
 • Cooperativă de locuințe

  Cooperativă de locuințe
 • Alte întreprinderi de stat comunale

  Alte întreprinderi
  de stat comunale
 • Factură unică

  Factură unică
 • ЛAltă organizație

  Altă organizație


Automatiarea afacerii este executată de noi pentru multe organizații

Feedback despre programul comunal


Puteți lăsa un feedback


Nota dvs.Limba interfeței

RUSĂ   Limba versiunii de bază a programului: RUSĂ
ROMÂNĂ   Putem traduce pentru dvs. gratuit orice program în limba: ROMÂNĂ
ORICE LIMBĂ   Puteți, de asemenea, comanda versiunea internațională a programului, în care veți putea introduce informații în ORICE LIMBĂ. Chiar veți putea traduce individual interfața, deoarece toate denumirile vor fi introduse într-un fișier text separat.

Comandă programul comunal

Pentru a achiziționa acest program, este suficient să ne contactați la adresele indicate în informațiile de contact (skype, telefon, e-mail). Specialiștii noștri vor conveni cu dvs. configurația adecvată, vor pregăti contractul și factura de plată.